40% meer parkeerplaatsen en extra bomen voor de Hagelkruiswijk


maandag, 28 augustus, 2017

Op 25 augustus keurde het college in Antwerpen het  ontwerp goed voor de Pastorijveld, Rozemaaiveld en Vuurrkruisenstraat.

Hierbij werd maximaal rekening gehouden met de verzuchtingen van de bewoners. Zij vroegen meer groen, extra parkeerplaatsen en het weren van sluipverkeer.

Bert Van den Bossche, inwoner van de Vuurkruisenstraat, is dan ook tevreden dat het districtscollege met schepen voor mobiliteit, Tamara Heynen, wilde afwijken van de standaardafmetingen voor voetpaden om alzo de broodnodige extra parkeerplaatsen te verkrijgen. Ook voor de fietsers zal het comfortabeler fietsen zijn.

De bewoners van de Vuurkruisenstraat, een straat midden in de wijk, zien extra bomen niet zitten. In die straat, in het centrum van de wijk, in de parkeerdruk het grootst.