"Samen uit, samen thuis" met de feestwijzer


zondag, 13 november, 2016
Chiro Ekeren Donk met districtsschepen voor jeugd Tamara Heynen
Onder het moto "Samen uit, samen thuis" lanceert  de jeugdraad  met medewerking van de jeugdverenigingen de feestwijzer.
 
We hebben het allemaal al wel eens gezien, jongeren die na een avondje fuiven niet meer op hun benen kunnen staan, zegt districtsschepen voor Jeugd, Tamara Heynen.
 
Maar wanneer er ook op de jeugdraad signalen komen dat het de spuigaten uitloopt bij sommigen, dat de leiding te dronken jongeren naar huis moet brengen, ouders verwittigen en één enkele keer zelfs de hulpdiensten moeten bellen, wordt het tijd voor actie. Ik ben dan ook zeer blij dat de leden van de jeugdraad het initiatief genomen hebben om duidelijk te maken dat er ook op een verantwoorde manier kan gefuifd worden.
 
Dit doen ze door de "feestwijzer" te introduceren.  
 
De organistoren zullen de aanbevelingen van "feestwijzer" in praktijk brengen.
Op deze manier willen ze  een positief feestklimaat creëren.
 
Zo zal via pictogrammen duidelijk gemaakt worden dat -16 jarigen geen alcohol krijgen, -18 jarigen geen coctails. Het barpersoneel krijgt briefing hoe ze best omgaan met jongeren die duidelijk boven hun theewater zijn. 
Naast drank wordt er ook eten voorzien, een ruimte om te chillen en oordopjes.
 
De jeugddienst ontleent een feestkoffer met alle nodige materialen zoals pictogrammen, een decibelmeter, oordopjes, affiches, ..
 
Aan de jongeren zelf wordt gevraagd om op hun vrienden te letten "Keep an eye on your friend".
Durf tegen je vriend te zeggen dat hij/zij genoeg op heeft, dat hij/zij helemaal geen leuk gezelschap is als hij/zij te dronken is. Vraag of ze veilig thuis geraken.
 
Kortom : "Zorg voor elkaar". 
 
Later op het jaar plant de jeugdraad een vorming voor de organisatoren van "feest in de tent". Professionals geven tips en tricks hoe het barpersoneel best reageert wanneer een dronken iemand nog alcohol wil en hoe je omgaat met ruziezoekers.