De plannen voor Hoekakker blijven de gemoederen beroeren in Ekeren. Met de goedkeuring van het voorontwerp van het RUP Hoekakker in de Ekerse districtsraad is opnieuw een stap vooruit gezet, maar CD&V Ekeren heeft oren naar de opmerkingen en verzuchtingen uit de buurt: wij blijven ook nu aandringen op voldoende aandacht voor de mobiliteit.

Op basis van de vragen en opmerkingen van de buurtbewoners heeft BUUR, het Bureau voor Urbanisme,  geschaaft aan de mobiliteitsstudie zoals die oorspronkelijk op tafel lag.. “Een goede aanzet maar het werk is nog niet afgerond”, concludeert districtsschepen Tamara Heynen (CD&V). Een opsteker is alvast dat de Ekerse districtsraad heeft ingestemd met de vraag voor verder studiewerk, vooraleer het RUP Hoekakker definitief wordt goedgekeurd: de impact op onder andere de mobiliteit moet verder becijferd, uitgewerkt en gefaseerd worden.

Nog een opsteker: er gaat binnenkort ook een werkgroep aan de slag die de voorstellen tot verbeterpunten moet uitwerken.

“Op deze manier kunnen we het project "Hoekakker"als hefboom gebruiken om het mobiliteitsprobleem dat vandaag al bestaat in de wijk, bij de hogere overheden aan te kaartenExtra busverbindingen, velo-stations voor Ekeren, optimalisatie van het kruispunt Kapelsesteenweg-Laar,  een fietstunnel om de aansluiting op de fiets-o-strade mogelijk te maken,... het zijn enkele pistes en mogelijke oplossingen die verder studiewerk verdienen, en die op tafel moeten vooraleer definitieve knopen kunnen doorgehakt.

U hoort het: CD&V Ekeren blijft ijveren voor een betere mobiliteit op Donk: we zijn er nog niet maar we werken er hard aan! 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.